Vážení přátelé,

jménem programového a organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat na V. ročník mezinárodní studentské konference YTEC 2022, která se bude konat 24.11.2022. Konference je zaměřena na prezentaci vědecké a výzkumné práce doktorandů a mladých vědeckých pracovníků nejen Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní. Mezi hlavní cíle konference patří představení výsledků vědecko-výzkumné a odborné činnosti doktorandů, zvýšení informovanosti o probíhajících či připravovaných výzkumných záměrech v rámci Fakulty dopravní a možnost získání zkušeností s prezentací před odborně vzdělaným auditoriem pro nově začínající studenty doktorského studia. Konference je tak příležitostí k navázání nových či posílení stávajících osobních i profesních kontaktů a místem pro setkání doktorandů, odborníků z praxe, ale i pracovníků fakulty.

Kromě studentských prezentací budou v programu obsaženy i vybrané výstupy některých členů vědeckého výboru či hostů konference. Záštitu nad konferencí převzal děkan Fakulty dopravní prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.

 

Ing. Luboš Nouzovský, Ph.D.
Předseda programového výboru

Logo VDTPartnerem konference je VDT Technology a.s.

Příspěvky a témata

Konference se zaměřuje na dopravu jako celek, jsou tedy vítány příspěvky s jakýmkoliv dopravním tématem.

Všechny příspěvky budou uveřejněny ve sborníku konference. Pro ústní prezentaci bude proveden výběr příspěvků vědeckým výborem konference.

Příspěvky »

Jednací jazyk

Jednacími jazyky konference jsou angličtina, čeština a slovenština. Přijímány budou abstrakty příspěvků v anglickém jazyce a příspěvky v anglickém, českém a slovenském jazyce. V případě ústní prezentace může být příspěvek prezentován v jazyce příspěvku či v jiném z jednacích jazyků.

Program »

Důležitá data

23. 9. 2022 - uzávěrka přihlášek a zaslání abstraktů
21. 10. 2022 - uzávěrka zaslání příspěvků
14. 11. 2022 - ukončení recenzního řízení
24. 11. 2022 - konání konference

Organizace »